top of page
  • Foto van schrijverGerda de Jong

Hoe verdeel je pijn?

Een welzijnsorganisatie in zwaar weer… Er komt minder subsidie binnen, er moet bezuinigd worden. Een paar projecten worden beëindigd. Het overblijvende werk kan met minder mensen worden gedaan. Wie verliest dan z’n baan? Een bepaalde manager denkt: “Als het project stopt, dan moeten de mensen eruit die op dat project werkzaam waren. Die laten we een vaststellingsovereenkomst tekenen’. Een medewerker vraagt de Juridische Coach: “Klopt dit?”


Nou, nee! Hoe je als werkgever de pijn van ontslag moet verdelen over je medewerkers, volgt uit de Ontslagregeling (te vinden op www.uwv.nl). In dit geval hebben de medewerkers feitelijk dezelfde functie – alleen zijn ze ingezet op verschillende projecten. Dan geldt in grote lijnen het volgende. Als de projectorganisatie moet krimpen, laat je eerst de mensen met een tijdelijk arbeidscontract vertrekken. Pas dan kom je toe aan ontslag van vaste medewerkers. Het afspiegelingsprincipe bepaalt welke medewerkers voor ontslag in aanmerking komen. Maar: als werkgever heb je een herplaatsingsplicht. Dus éérst kijk je of er elders in de organisatie passende vacatures vrijkomen - bijvoorbeeld doordat iemand zelf ontslag neemt, of doordat daar een tijdelijk contract kan worden beëindigd. Zo ja, dan kun je misschien een paar mensen herplaatsen en zijn minder ontslagen nodig.

Het is een vervelende puzzel, om op deze manier te bepalen welke medewerkers hun baan zullen verliezen door reorganisatie en inkrimping. Maar in elk geval is het controleerbaar en eerlijker; persoonlijke voorkeuren spelen in principe geen rol. De medewerker die mij om uitleg vroeg, durft het wel aan om met zijn manager te bespreken wat hij nu heeft gehoord. Hopelijk wordt intern dan verder besproken wat de juiste aanpak is.



Comments


bottom of page