top of page
Image by Markus Winkler

Over Gerda de Jong

Als jurist verdiep ik me telkens weer in een nieuwe bedrijfs- of werksituatie. Ik leg het verband tussen de werkprocessen, de samenwerking tussen mensen en de regels die daarbij nodig zijn. Regels die houvast geven, maar soms ook in de weg zitten. Werk en inkomen van mensen, goed functionerende en renderende organisaties: dat zijn wezenlijke zaken, waar ik als juridische coach graag aan bijdraag.

Ik breng neutraal in beeld wat de rollen en belangen van alle betrokken partijen zijn.
Ik benoem oorzaken, gevolgen en mogelijke uitkomsten – eerlijk, ook als dat niet leuk is! Dat doe ik om mijn klant houvast en duidelijke keuzes te geven.

Werkbare afspraken, regelingen en contracten helder op papier zetten – dat is mijn specialiteit. Ik vraag door op wat in de werkpraktijk nodig en mogelijk is, en stem de taal af op de ‘gebruikers’. Wat juridisch klopt, moet ook gewoon leesbaar en bruikbaar zijn!

bottom of page