top of page
Image by Khara Woods

Waar zet je de juridische coach in?

  • Bij kleinere bedrijven, zzp-ers, (semi)overheid en non-profitorganisaties, stichtingen en verenigingen. Omdat je prettig met elkaar wilt samenwerken, zonder misverstanden en ‘gedoe’.

  • Bij de wisselwerking met je klant/cliënt, met je medewerker/collega of met een samenwerkingspartner/contractpartij. Omdat je met duidelijke verwachtingen en goede afspraken samen veel betere resultaten krijgt.

  • Als je vindt dat organisaties en mensen in goed overleg problemen moeten oplossen in plaats van irritaties en ego’s hun gang te laten gaan

  • Als je wat meer inzicht wilt hebben in de juridische spelregels die we in Nederland hebben voor allerlei praktische situaties in dienstverlening, samenwerking en organisatie.

 

Ik help met uitleg die direct toepasbaar is. Ik coach je om concrete afspraken te maken en die helder op te schrijven: “Wat mag je van elkaar verwachten, hoe houd je rekening met elkaars belangen, en wat zijn de spelregels als we het een keer niet eens zijn?” Dat is mijn specialiteit.

Specialiteiten?

  • Verenigingen: organisatie, taakverdeling, samenwerking, duidelijke informatie voor de leden. Begrijpelijke statuten, reglementen, gedragscodes (helpen) schrijven. (Bij)scholing voor bestuursleden en ledenraad.

  • ZZP-ers/kleine bedrijven: praktische contracten, algemene voorwaarden, heldere informatie voor klanten, klachtbehandeling, risico’s en aansprakelijkheid. Workshops op aanvraag.

  • Werkgevers: contracten, functiebeschrijvingen, verzuimbeleid, CAO, arbeidsrecht (bedrijfsleven en overheid).

  • Algemeen: privacyrecht/bescherming persoonsgegevens (AVG), wat juridisch kán en mág op logische manier toepassen in werkprocessen. Bijscholing van medewerkers en duidelijke informatie voor klanten/cliënten/burgers.

bottom of page