top of page
  • Foto van schrijverGerda de Jong

DBA-stress

Stress bij zzp-ers. Grote opdrachtgevers haken af vanwege de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties die op 1 mei 2016 ingaat. Waar gaat dit over? Heel kort: deze wet moet voorkomen dat een opdrachtgever een zzp-er inhuurt, maar deze feitelijk laat werken als een gewone werknemer. ‘Schijnzelfstandigheid’ en ‘schijnopdrachtgeverschap’ zijn een ongezonde factor in de arbeidsmarkt. Vaak wordt er minder dan het CAO-loon betaald, en er worden over dit werk geen premies afgedragen voor ons collectieve stelsel van sociale zekerheid. Dit raakt zowel de mensen in loondienst als de zelfstandigen. Wat verandert er door de Wet DBA? Niets – als je écht met elkaar omgaat als opdrachtgever en opdrachtnemer! Dat betekent: de zelfstandige levert een dienst of product op basis van een heldere opdrachtbeschrijving vóóraf, binnen een afgesproken planning, vanuit eigen expertise, inzicht en aanpak. De opdrachtgever betaalt het afgesproken bedrag (in één keer of per termijn/fase van het project). Zo ziet een zuivere opdrachtrelatie er uit. Huurt een organisatie je -vaak of langdurig- in om hetzelfde werk te doen als gewone werknemers, op voorgeschreven tijden, volgens de interne werkmethode, met instructies en toezicht van een leidinggevende? Dan is er geen zelfstandigheid maar een ‘gezagsrelatie’. En daar horen de gewone regels van het arbeids- en sociale zekerheidsrecht bij. Tot nu toe gold: als schijnzelfstandigheid wordt geconstateerd, betaalt de (schijn)zelfstandige de rekening (premies en boete). De (schijn)opdrachtgever was gevrijwaard, ook als deze ‘constructie’ juist zíjn keuze was. Dat verandert door de Wet DBA: ook hij krijgt voortaan van de belastingdienst een rekening gepresenteerd. Dit neemt helaas niet de oorzaak weg van het gebruik van schijnconstructies: proberen het werkgeverschap te vermijden vanwege de zware wettelijke verplichtingen die daaraan gekoppeld zijn.
Comentarios


bottom of page