top of page

Voorkom sociale schade,
de juridische coach helpt!

Werkproblemen en conflicten?

Vaak ontstaan ze door een verschil in verwachtingen, tegenstrijdige eisen, onvoldoende inzicht in elkaars werkproces, botsende karakters, en vooral: door niét op tijd met elkaar te praten. De spanning loopt op. Tot de bom barst, vaak met grote zakelijke én persoonlijke schade als gevolg. Het kan ánders!

De regels van het arbeidsrecht, ambtenarenrecht en (algemeen) burgerlijk recht geven heldere recepten om de werkrelatie helder in te vullen: wat mag je wel en niet van elkaar verwachten, wat zijn de ‘verkeersregels’ die je allebei in acht moeten nemen, en welke stappen kan (en moet!) je allebei zetten als er een probleem is?

De juridische coach brengt neutraal in beeld wat de rollen en belangen van alle betrokken partijen zijn. Ze benoemt oorzaken, gevolgen en mogelijke uitkomsten – eerlijk, ook als dat niet leuk is! Dat doet ze om haar klant houvast en duidelijke keuzes te geven.

microsoft_teams_afbeelding_paars.png

TEAMS voor online afspraken met de Juridische Coach

De juridische coach helpt werknemers en ambtenaren, leidinggevenden en HRM-adviseurs, maar ook verenigingen en zelfstandigen om hun werk- en samenwerkingsproblemen op tijd aan te pakken.

Nieuws

bottom of page