top of page
fiets

Workshops

 • Workshop Verenigingsbestuur
  Kennis over de verenigingsactiviteiten (sport, wonen, belangenbehartiging, enz.) is er altijd wel. Maar de ’spelregels’ waarmee de inspraak, besluitvorming en controle op de financiën van de club soepel en correct verlopen, zijn vaak niet goed bekend. De juridische coach verzorgt een praktische workshop op basis van uw eigen verenigingsreglementen. U krijgt in beeld waar u als bestuurslid op moet letten bij taakverdeling, besluitvorming en organisatorische afspraken. Dit zet u direct om in een actielijst en een planning. Een goede investering om risico’s te beperken, tijdverlies te voorkomen en vooral: het bestuurswerk leuk te houden! Doelgroep: (toekomstige) bestuurs- en commissieleden. Tarief: vanaf € 600 excl btw.
 • Workshop Algemene Voorwaarden
  Het is een kunst om als ondernemer naast de vakinhoudelijke kant ook de zakelijke aspecten goed te bewaken bij uw dienstverlening. Hoe kunnen algemene voorwaarden helpen om goede afspraken te maken met uw opdrachtgever over wat u wederzijds van elkaar verwacht? In deze workshop onderzoekt u welke aandachtspunten horen bij uw werkwijze en dienstverlening. Welke keuzes heeft u om deze zakelijk beter vorm te geven in contractafspraken, met of zonder algemene voorwaarden? Doelgroep: zelfstandigen en mkb-ers. Tarief: afhankelijk van het aantal deelnemers en de benodigde voorbereiding, vanaf € 75 excl btw (individuele aanmelding) of vanaf € 750 excl btw (groepsaanmelding).
 • Workshop Ontslagrecht
  Het ontslagrecht: wat is de principiële achtergrond, en hoe werkt het in de praktijk? Wat is er veranderd door de Wet Werk en Zekerheid in 2015? Hoe werkt de Transitievergoeding? Als er reden is om een arbeidsovereenkomst te beëindigen, kan dat in goed overleg tussen werkgever en werknemer worden geregeld via een schriftelijke overeenkomst. Lukt dat niet, dan moet de werkgever, afhankelijk van de situatie, een opzegvergunning aanvragen bij UWV of een ontbinding bij de kantonrechter. In alle gevallen geldt: zorgvuldigheid, goede onderbouwing en verstandige rekensommen helpen om het nadeel voor alle partijen te beperken. De juridische coach legt uit hoe het ontslagstelsel nu werkt en welke stappen werkgever en werknemer bij ontslag doorlopen. Wat zijn daarbij de pijnpunten, welke keuzes zijn mogelijk en waar is informatie en juridisch advies in te winnen? Doelgroep: leidinggevenden, HRM-adviseurs, Ondernemingsraden. Tarief: vanaf € 750 excl btw.
 • Workshop Arbeidsrelaties
  Organisaties kennen vaak wel de knelpunten, maar niet de bijbehorende ‘verkeersregels’ van het arbeidsrecht. Arbeidswetten, CAO en interne bedrijfsregelingen bevatten meestal heldere recepten voor het invullen of bijsturen van de arbeidsrelaties. Alleen blijven die nuttige recepten vaak ongebruikt omdat ze onvoldoende bekend zijn! Dat lost u op via deze actieve workshop. De Juridische Coach brengt de arbeidsrechtelijke verkeersregels in beeld, gericht op uw eigen, concrete probleemstelling. Die vertaalt u naar een draaiboek en concrete acties om direct in uw praktijk toe te passen. Deze workshop kan worden aangevuld met vervolgbijeenkomsten, waarin u stapsgewijs een vastgelopen zaak weer in beweging brengt. Doelgroep: leidinggevenden, HRM-adviseurs en Ondernemingsraden. Tarief: vanaf € 750 excl btw voor de workshop. De voorbereiding voor het specifieke thema dat u kiest, of eventuele vervolgbijeenkomsten, worden apart in rekening gebracht (offertebasis).
bottom of page