top of page
Image by Elson Liu

Visie

Coach

Werkproblemen en conflicten? Vaak ontstaan ze door een verschil in verwachtingen, tegenstrijdige eisen, onvoldoende inzicht in elkaars werkproces, botsende karakters,
en vooral: door niét op tijd met elkaar te praten. De spanning loopt op. Tot de bom barst,
vaak met grote zakelijke én persoonlijke schade als gevolg. Het kan ánders!

De regels van het arbeidsrecht, ambtenarenrecht en (algemeen) burgerlijk recht geven heldere recepten om de werkrelatie helder in te vullen: wat mag je wel en niet van elkaar verwachten, wat zijn de ‘verkeersregels’ die je allebei in acht moeten nemen, en welke stappen kan (en moet!) je allebei zetten als er een probleem is?

De juridische coach herkent de achtergronden van vastgelopen werkrelaties en conflicten.
Ik help het persoonlijke en het zakelijke te scheiden. Dat haalt druk van de ketel, en dan komt er oog voor elkaars rollen en belangen. Vervolgens leg ik op basis van de ‘verkeersregels’ helder uit wat de ‘recepten’ zijn voor een oplossing.

Liefst maak ik mezelf overbodig! Wie met deze aanpak een lastige situatie oplost, kan het recept voortaan blijven gebruiken om problemen aan te pakken vóór er spanningen ontstaan.

bottom of page