top of page
Luchtfoto van gebogen rivier

Leidinggevenden

Voor wie

Niet elke vraag heeft direct een juridisch antwoord nodig. Soms helpt andere deskundigheid om de juiste oplossingsroute te vinden. De juridische coach heeft een collegiaal netwerk met professionals op aangrenzende vakgebieden – om kennis uit te wisselen en trefzeker te kunnen doorverwijzen.

Bij problemen tussen werkgever en werknemer kunnen bijvoorbeeld een trainer, mediator, psycholoog, arbeidsdeskundige, HRM- of loopbaanadviseur bijdragen aan een oplossing.
Bij samenwerkingsverbanden en verenigingen kunnen mediator, financieel adviseur, meedenkende notaris en communicatie-adviseur helpen om de organisatie op orde te krijgen.

De juridische coach is verbonden met een netwerk van kleine juridische adviesbureaus.
Die zijn inzetbaar voor extra expertise bij geschillen, ontslagzaken en procedures bij de kantonrechter, inclusief het overleg met de rechtsbijstandverzekeraars, vakbonden of advocaten die de andere partij bijstaan. Zij ondersteunen werkgevers en werknemers in bedrijfsleven, overheid, onderwijs en gezondheidszorg en beroeps- en belangenverenigingen.

bottom of page